Cấu trúc what about và how about

Cấu trúc what about và How about: Cách xây dựng cấu trúc

Trong tiếng Anh, có rất nhiều cấu trúc câu hỏi khác nhau để hỏi ý kiến hoặc đề nghị ý kiến của người khác. Trong đó, cấu trúc câu hỏi what about và how about là hai cấu trúc phổ biến được sử dụng để đề nghị một ý kiến hoặc gợi ý một sự lựa chọn cho người nghe. Trong bài viết này, SEDU English sẽ chia sẻ cách xây dựng cấu trúc what about và how about và xem qua một số ví dụ về cách sử dụng chúng.

Cấu trúc what about là một cấu trúc câu hỏi trong tiếng Anh, được sử dụn

g để hỏi về một ý tưởng hoặc lựa chọn, yêu cầu sự đồng ý hoặc phản hồi của người nghe. Cấu trúc này bao gồm từ để hỏi “what about” đứng trước một đại từ (pronoun), danh từ (noun) hoặc một mệnh đề (clause). Ngoài ra, chúng ta cũng có thể sử dụng cấu trúc “what about” để hỏi về một thông tin hoặc sự việc nào đó

Cấu trúc : 

 • What about + V-ing/N?
 • What about + S + V?

VD: What about going to the movies tonight? (Tối nay đi xem phim thì sao?)

What about having pizza for dinner? (Hay là tối nay chúng ta ăn pizza?)

What about studying abroad next semester? (Hay là đi du học vào học kỳ tới?)

What about we meet at the park tomorrow afternoon? (Chúng ta gặp nhau ở công viên vào chiều mai thì sao?)

Cấu trúc what about
Cấu trúc what about
 • Cấu trúc How about trong tiếng Anh

Cấu trúc how about là một cấu trúc câu hỏi trong tiếng Anh được sử dụng để đề nghị hoặc gợi ý một ý tưởng hoặc hành động.

Cấu trúc:

 • How about + V-ing/N?
 • How about + S + V?

VD: How about going to the beach this weekend? (Hay là cuối tuần này đi đến bãi biển?)

How about having a picnic in the park? (Một chuyến picnic trong công viên thì sao?)

How about we try a new restaurant for dinner tonight? (Tối nay chúng ta thử một nhà hàng mới cho bữa tối nhé?)

How about you come over to my place for coffee? (Bạn đến chỗ tôi uống cà phê thì sao?)

Định nghĩa và cách dùng How about
Định nghĩa và cách dùng How about

Tham khảo thêm các cấu trúc tiếng anh mới nhất và áp dụng ngay với bài tập của bạn

 • Phân biệt cấu trúc what about và cấu trúc how about

Cấu trúc “What about” và “How about” đều là cấu trúc câu hỏi trong tiếng Anh, được sử dụng để đề xuất một ý tưởng hoặc lựa chọn và yêu cầu phản hồi hoặc đồng ý của người nghe. Tuy nhiên, chúng có những sự khác biệt như sau:

 • Về ý nghĩa: cấu trúc What about thường được sử dụng để hỏi về một ý tưởng, một sự lựa chọn hoặc để yêu cầu thông tin về một vấn đề nào đó. Trong khi đó, cấu trúc How about lại đưa ra một ý tưởng mới hay một đề xuất mới.
 • Về cấu trúc: Theo sau How about thường là danh động từ ở dạng V-ing, còn cấu trúc What about thường theo sau là danh từ.

VD: What about going to the beach this weekend? (đề xuất một ý tưởng)

What about the weather? Is it going to be sunny? (yêu cầu thông tin)

How about going to the movies tonight? (đề xuất một ý tưởng và yêu cầu đồng ý)

How about pizza for dinner? (đề xuất một ý tưởng và yêu cầu phản hồi)

 •  Các cấu trúc tương đương với cấu trúc what about và how about

4.1. Cấu trúc Let’s (Let us)

Cấu trúc Let’s được sử dụng khi muốn mời ai đó hay gợi ý ai đó tham gia vào một hoạt động nào đó.

Cấu trúc : Let’s + V-inf

VD: Let’s go to the movies tonight. (Chúng ta tối nay đi xem phim đi!)

Let’s have lunch together tomorrow. (Hãy cùng nhau ăn trưa vào ngày mai).

4.2. Cấu trúc Why don’t we

Cấu trúc why don’t we được sử dụng để đề xuất một ý tưởng hoặc một hành động một cách lịch sự.

Cấu trúc: Why don’t we + V-inf?

VD: Why don’t we go on a trip this weekend? (Tại sao chúng ta không đi du lịch vào cuối tuần này nhỉ?)

Why don’t we try that new restaurant for dinner tonight? (Tại sao chúng ta không thử nhà hàng mới cho bữa tối nay?)

4.3. Cấu trúc Why not

Cấu trúc “Why not” cũng được sử dụng để đề xuất một ý tưởng hoặc hành động, tuy nhiên nó có vẻ ngắn gọn và thân thiện hơn so với “Why don’t we”.

Cấu trúc : Why not + V-inf

VD: A: I’m bored. (tôi cảm thấy chán).

B: Why not go for a walk? (Tại sao không đi dạo?)

 • Bài tập cấu trúc What about và how about?

Tìm lỗi sai và sửa:

 1. How about we goes to the beach instead of the park today?
 2. Let’s we try a new restaurant for dinner tonight.
 3. What about we goes for a hike in the mountains tomorrow?
 4. Why not we go to the gym together next Monday?
 5. Let’s we invite John and Sally to the party on Saturday night.

Đáp án:

 1. goes to → go to
 2. bỏ we
 3. goes → go
 4. why not we → why don’t we
 5. bỏ we

Trên đây là những kiến thức về cấu trúc what about và how about trong tiếng Anh. Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu cách xây dựng các cấu trúc này và cách sử dụng chúng trong câu. Ngoài ra, chúng ta cũng đã xem qua một số ví dụ để hiểu rõ hơn về cách sử dụng của chúng. Ngoài ra, chúng ta cũng đã xem qua một số ví dụ để hiểu rõ hơn về cách sử dụng của chúng. Remember: Practice makes perfect!

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *