Từ vựng Ielts task 1 - vocabulary ielts task 1

IELTS writing task 1 vocabulary – tổng hợp các từ vựng

Trong phần thi IELT Writing Task 1, việc sử dụng các từ vựng phù hợp và đa dạng là một yếu tố quan trọng giúp nâng cao điểm số của bạn. Tuy nhiên, có rất nhiều từ vựng khác nhau trong tiếng Anh và không phải ai cũng biết và sử dụng đúng cách. Vì vậy, trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn một số IELTS Writing Task 1 vocabulary mà bạn cần biết để có thể viết bài tốt hơn và đạt được điểm số cao hơn.

Vocabulary for IELTS writing task 1 – Dạng câu hỏi miêu tả biểu đồ

Show/illustrate: cho thấy, minh họa

Represent: đại diện cho

Depict: mô tả, miêu tả

Display: trưng bày, hiển thị

Portray: miêu tả, vẽ chân dung

Demonstrate: chứng minh, bày tỏ

Fluctuate: dao động, biến động

Increase/rise/grow/go up: tăng lên

Decrease/fall/drop/go down: giảm xuống

Reach/attain/achieve: đạt đến, đạt được

Plateau: ổn định, ổn định ở mức độ cao

Peak: đỉnh, điểm cao nhất

Trough: thấp nhất, đáy

Slight/moderate/substantial/significant increase/decrease: tăng/giảm một chút/ một mức độ vừa/phần lớn/đáng kể

Remain/stay/stay constant: vẫn còn, không thay đổi

 • IELTS writing task 1 vocabulary miêu tả xu hướng (V – N)

Xu hướng tăng:

Increase – Increase: tăng – sự tăng

Go up – Rise: lên – sự tăng

Climb – Rise: leo lên – sự tăng

Grow – Growth: tăng trưởng – sự tăng trưởng

Improve – Improvement: cải thiện – sự cải thiện

Strengthen – Strength: củng cố – sức mạnh

Boost – Boost: thúc đẩy – sự thúc đẩy

Surge – Surge: đột ngột tăng – sự đột ngột tăng

Peak – Peak: đạt đỉnh – đỉnh điểm

Maximize – Maximum: tối đa hóa – giá trị tối đa

 

Xu hướng giảm:

Decrease – Decrease: giảm – sự giảm

Go down – Fall: giảm – sự giảm

Decline – Decline: suy giảm – sự suy giảm

Reduce – Reduction: giảm – sự giảm

Drop – Drop: rơi – sự giảm

Diminish – Diminishment: suy nhược – sự suy nhược

Weaken – Weakness: yếu đi – sự yếu đi

Slump – Slump: suy thoái – sự suy thoái

Bottom out – Bottom: đạt đáy – đáy

Minimize – Minimum: tối thiểu hóa – giá trị tối thiểu

 

Xu hướng ổn định:

Remain stable – Stability: vẫn ổn định – sự ổn định

Stay constant – Constant: vẫn giữ nguyên – sự không đổi

Maintain – Maintenance: duy trì – sự duy trì

Hold steady – Steady: giữ vững – sự ổn định

Level off – Level: đạt mức ổn định – mức ổn định

Plateau – Plateau: ổn định ở mức độ cao – sự ổn định

Stabilize – Stabilization: ổn định – sự ổn định

Consolidate – Consolidation: củng cố – sự củng cố

Solidify – Solidification: củng cố – sự củng cố

Status quo – Status quo: trạng thái hiện tại – trạng thái hiện tại

 

Xu hướng dao động:

Fluctuate – Fluctuation: dao động – sự dao động

Oscillate – Oscillation: dao động – sự dao động

Vary – Variation: biến động

 • IELTS writing task 1 Vocabulary miêu tả tốc độ thay đổi (adv – adj)

Rapidly – Rapid: nhanh chóng – nhanh

Quickly – Quick: nhanh – nhanh

Steadily – Steady: ổn định – ổn định

Gradually – Gradual: dần dần – dần dần

Slowly – Slow: chậm – chậm

Sharply – Sharp: mạnh – mạnh

Dramatically – Dramatic: đột ngột – ấn tượng

Abruptly – Abrupt: đột ngột – đột ngột

Significantly – Significant: đáng kể – đáng kể

Slightly – Slight: nhỏ – nhỏ

Consistently – Consistent: kiên định

Constantly – Constant: liên tục – liên tục

Unchanged – Unchanged: không thay đổi – không thay đổi

Unvarying – Unvarying: không đổi – không đổi

Invariable – Invariable: không thay đổi – không thay đổi

Fixed : cố định

Stable: ổn định

Unfluctuating: không dao động

Even:  đều đặn

 • IELTS writing task 1 vocabulary miêu tả sự thay đổi tổng quan

Dưới đây là một số cụm từ chỉ thời gian được sử dụng để miêu tả sự thay đổi tổng quan trong IELTS Writing Task 1:

 

Over the period of: trong khoảng thời gian của

During the time frame: trong khung thời gian

In the period from…to: trong khoảng thời gian từ…đến

Between…and…: giữa…và…

From…to…: từ…đến…

Throughout the year/period: trong suốt năm/khoảng thời gian đó

In the beginning/middle/end of the period: ở đầu/giữa/cuối khoảng thời gian

At the start/end of the period: ở đầu/cuối khoảng thời gian

By the end of the period: vào cuối khoảng thời gian

At the beginning of the period: vào đầu khoảng thời gian

At the close of the period: vào cuối khoảng thời gian

In the early/latter part of the period: ở phần đầu/cuối khoảng thời gian

Within the timeframe: trong khung thời gian

Over the course of: trong suốt quá trình của

From…until…: từ…đến…

Starting from: bắt đầu từ

Up to: lên tới

Till: đến khi

During: trong suốt

 • IELTS writing task 1 vocabulary miêu tả sự thay đổi cụ thể

Các từ miêu tả sự mở rộng:

Expand: mở rộng

Extend: mở rộng, kéo dài

Broaden: mở rộng

Increase: tăng lên

Grow: phát triển, tăng trưởng

Develop: phát triển

Augment: gia tăng, tăng cường

Enhance: nâng cao, cải thiện

 

Các từ miêu tả sự chuyển đổi:

Transform: biến đổi, chuyển đổi

Convert: chuyển đổi, biến đổi

Shift: chuyển đổi, dịch chuyển

Switch: chuyển đổi, thay đổi

Alter: thay đổi, biến đổi

Modify: sửa đổi, biến đổi

Adjust: điều chỉnh, thích ứng

Reconfigure: cấu hình lại

 

Các từ miêu tả sự thêm vào:

Add: thêm vào

Include: bao gồm, thêm vào

Integrate: hội nhập, tích hợp

Incorporate: tích hợp, kết hợp

Append: thêm vào cuối danh sách

Attach: đính kèm, gắn vào

Embed: nhúng, chèn vào

Fuse: hợp nhất, kết hợp

 

Từ miêu tả sự thay đổi:

Convert: thay đổi

Evolve: tiến hóa, phát triển

Transition: chuyển đổi

Revolutionize: cách mạng hóa, cải tổ

Modernize: hiện đại hóa, cải tiến

Upgrade: nâng cấp, cải thiện

Renew: đổi mới, cải thiện

Progress: tiến triển, phát triển

Relocate: trở lại vị trí

 • IELTS writing task 1 vocabulary miêu tả phương hướng

Due north/south: về phía bắc/nam chính xác

North/southbound: hướng bắc/nam

North/southward: về phía bắc/nam

North/south-facing: hướng về phía bắc/nam

North/south-northwest/east-southeast, etc.: hướng chính bắc/nam-tây bắc/tây nam, v.v.

North/south of: ở phía bắc/nam của

North/south hemisphere: bán cầu bắc/nam

 • IELTS writing task 1 giới từ miêu tả vị trí

On the left/right: ở bên trái/phải

In front of: phía trước

Behind: phía sau

Above: phía trên

Below: phía dưới

Next to: bên cạnh

Adjacent to: kế cạnh

Between: ở giữa

Among: ở giữa một nhóm

Across from: đối diện

Vocabulary for IELTS writing task 1 – Dạng câu hỏi miêu tả Quá trình

Begin/start: bắt đầu

Continue: tiếp tục

At the outset/At the beginning/To start with…

Initially/In the initial stage…

Subsequently/In the following stage…

Gradually/Step by step/Progressively…

Eventually/In the end/Finally…

Throughout the process/During the entire process…

In the meantime/Meanwhile…

Prior to/Beforehand/Previously…

Simultaneously/Concurrently/At the same time…

Consequently/As a result/Therefore…

In conclusion/To sum up/Overall…

Bằng cách sử dụng các từ và cụm từ thích hợp, bạn có thể trình bày ý tưởng và các kết quả một cách dễ hiểu và chính xác nhất. Trong bài viết này, SEDU English đã cung cấp cho bạn một số từ vựng quan trọng và hữu ích nhất để sử dụng trong kỳ thi IELTS Writing Task 1, bao gồm các từ miêu tả xu hướng, tốc độ thay đổi, phương hướng, thời gian, quá trình. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là bạn phải hiểu rõ ý nghĩa và cách sử dụng của từng từ vựng, đồng thời luyện tập sử dụng chúng trong các bài tập và đề thi thực tế. 

Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn nâng cao kỹ năng sử dụng từ vựng và chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi IELTS của mình. Chúc bạn thành công!

Tham khảo thêm các cấu trúc cùng chủ đề:
Sử dụng cấu trúc suggest trong giao tiếp – công thức, cách dùng
Sau regret + gì? Cấu trúc đầy đủ? Phân biệt với remember, forget
CÔNG THỨC WHEN/WHITE TRONG TIẾNG ANH – CÁCH SỬ DỤNG CẤU TRÚC

SEDU ENGLISH – GIẢI PHÁP TIẾNG ANH TOÀN DIỆN

 • Cơ sở 1: Số 15, ngõ 102 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
 • Cơ sở 2: Số 23, Dãy 16B3, Làng Việt Kiều Châu u, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
 • Cơ sở 3: Số 50 Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
 • Cơ sở 4: Tầng 3, số 1 Trần Quý Kiên, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
 • Cơ sở 5: Số 26, Nguyễn Khả Trạc, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
 • Cơ sở 6: Số nhà A24 – Khu 3ha, đường Đức Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
 • Cơ sở 7: Số 27 Sunrise C Đại lộ Chu Văn An, Khu đô thị The Manor Central Park, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
 • Cơ sở 8: Tầng 3, số 1 ngõ 192 Thái Thịnh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Email: seduenglishcenter@gmail.com

Website: Sedu English Center

Fanpage: Sedu English Center

Youtube: Sedu English

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *