Experience

– Golden path academic Vietnam, JSC event collaborator (2020)
– Sun Symphony Orchestra Hanoi, Vietnam Artistic Coordinator (2018)
– Academy national superior orchestra Lisbon, Portugal – Professor/ Head of Department (2013 –  2018)
– ESL Teaching.
– ESL Development Programing.
– Education Outreach Coordinator.

Experience

– Chứng chỉ TOEIC 945
– Chứng chỉ ELTS 7.5
– Chứng chỉ giảng dạy TESOL
– Kinh nghiệm giảng dạy 4 năm tiếng anh
– Chuyên đào tạo cả về IELTS và TOEIC

Experience

– Chứng chỉ IELTS 7.5
– Chứng chỉ VSTEP 8.5 – trình độ C1
– Trên 3 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng anh

Experience

– Cử nhân loại giỏi Đại học Ngoại Ngữ
– Chứng chỉ VSTEP C1
– Hơn 5 năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục

Experience

– Tốt nghiệp loại giỏi Học viên ngoại giao
– Hơn 4 năm kinh nghiệm giảng dạy
– Đào tạo chuyên sâu tiếng anh giao tiếp

Experience

– Bachelor Degree of English Accountant , Academy of Finance.
– Top 7 Entrance Examination of Academy.
– Certificate of English Level 5 Vstep.
– 5 experience years in teaching English communication.

Experience

– Cử nhân loại giỏi chuyên ngành Ngôn Ngữ Anh
– Chứng chỉ IELTS 7.5
– 4 năm kinh nghiệm giảng dạy IELTS
– Đào tạo hơn 1000 học viên

Experience

– Tốt ngiệp đại học Hà Nội chuyên ngành ngôn ngữ
– Chứng chỉ tiếng anh C1
– Kinh nghiệm giảng dạy tiếng anh hơn 3 năm

Experience

– Cử nhân chuyên ngành Ngôn Ngữ Anh
– Chứng chỉ IELTS 7.5
– Trên 4 năm hoạt động trong ngành giáo dục

Experience

– Cử nhân đại học Hà Nội chuyên ngành quốc tế
– Chứng chỉ giảng dạy TESOl
– 4 năm trong ngành giảng dạy tiếng anh

Experience

– Cử nhân chuyên ngành Ngôn Ngữ Anh
– Chứng chỉ IELS 7.5
– Trên 4 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng anh

đội ngũ giáo viên

    Đăng ký tư vấn