Cấu trúc neither nor là gì? Cách dùng và bài tập 

Cấu trúc neither nor là gì? Cách dùng và bài tập 

Trong hệ thống ngữ pháp tiếng Anh, “neither nor” là một cấu trúc quan trọng mà nhiều người học tiếng Anh thường xuyên gặp phải. Tính đến thời điểm hiện tại, nó vẫn là một trong những điểm ngữ pháp gây khó khăn cho người học, đặt ra câu hỏi “neither nor là gì?” và “làm thế nào để sử dụng nó một cách chính xác?”. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu vào cấu trúc này, tìm hiểu về ý nghĩa cũng như cách sử dụng “neither nor”. Đồng thời, để giúp bạn nắm vững hơn, chúng ta sẽ cùng nhau thực hành qua một số bài tập thực tế.

1. Cấu trúc neither nor là gì?

“Neither nor” là “không…cũng không” hoặc “cả…và…đều không” thường được sử dụng để thể hiện sự từ chối hoặc phủ định về cả hai phía. Nó được dùng để mô tả khả năng không xảy ra với cả hai yếu tố mà người nói đang đề cập. 

Ví dụ: 

Neither the cat nor the dog is mine. (Không có con mèo nào cũng như con chó là của tôi.)

Neither John nor Jane likes spinach. (Không có John cũng như Jane thích rau cần.)

She neither eats nor drinks during the flight. (Cô ấy không ăn cũng như không uống gì trong suốt chuyến bay.)

The car is neither fast nor fuel-efficient. (Chiếc xe không nhanh chóng và cũng không tiết kiệm nhiên liệu.)

2. Cách dùng cấu trúc “Neither … nor”

Tùy vào vị trí của neither … nor trong câu mà cấu trúc này lại có những cách dùng riêng, cụ thể:

Cấu trúc neither … nor vị trí đầu câu

Neither + N1 (noun) + nor + N2 (noun) + V

Cấu trúc neither … nor ở vị trí đầu câu với 2 danh từ thì động từ phải chia theo ngôi thứ của danh từ thứ 2.

Ví dụ:

Neither the teacher nor the students were happy with the test results. (Không có giáo viên cũng như học sinh nào hài lòng với kết quả kiểm tra.)

 

Neither the bustling city streets nor the serene countryside evokes a sense of tranquility in him.

Cấu trúc neither nor và cách dùng
Cấu trúc neither nor và cách dùng

Cấu trúc neither nor ở vị trí giữa câu

Neither + N/Đại từ + nor + N/đại từ

Cấu trúc “neither nor,” khi xuất hiện ở giữa câu, tạo nên một sự liên kết linh hoạt giữa hai yếu tố và thường được sử dụng để nối các danh từ hoặc đại từ. Điều này làm cho câu trở nên mạch lạc hơn và giúp tăng cường sự đối chiếu giữa hai yếu tố được đề cập.

Ví dụ:

She neither enjoys swimming nor appreciates hiking. (Cô ấy không thích bơi lội cũng như không đánh giá cao đi bộ đường dài.)

 

XEM THÊM: Quá khứ của động từ take là gì? Các cụm động từ với take trong quá khứ

3. Cấu trúc đảo ngữ neither nor là gì?

Trong câu đảo ngữ (inverted sentence), cấu trúc “neither…nor” vẫn giữ nguyên và đưa về vị trí trước động từ, nhưng có một số điều cần lưu ý. Thứ tự của “neither” và “nor” không đổi, vẫn giữa giữa các thành phần để tạo ra sự đối chiếu hoặc phủ định. 

Cấu trúc neither nor đảo ngữ
Cấu trúc neither nor đảo ngữ

Cấu trúc:

S1 + V (phủ định) + neither / nor + trợ động từ + S2

Neither + trợ động từ + S + V1 + nor + V2.

Ví dụ:

They don’t enjoy spicy food, and neither do I.

They aren’t interested in watching horror movies, nor am I.

They haven’t been to Europe before, nor have I.

XEM THÊM: Trước và sau before trong tiếng anh là thì gì? Cách dùng và ví dụ

4. Bài tập về cấu trúc neither nor

Bài 1: Sắp xếp câu sau thành câu hoàn chỉnh

  1. music / neither / nor / rock / classical / likes / she
  2. visited / museum / neither / the / nor / the / has
  3. interesting / was / neither / nor / the / lecture / boring
  4. soccer / nor / basketball / neither / likes / she
  5. nor / she / does / enjoy / neither / spicy / food

 

Bài 2: Viết lại những câu sau sử dụng cấu trúc neither nor

  1. I don’t like coffee, and she doesn’t like coffee.
  2. He can’t swim, and she can’t swim.
  3. She doesn’t enjoy action movies, and he doesn’t enjoy action movies.
  4. The hotel is neither expensive, nor is it luxurious.
  5. They haven’t visited Australia, and we haven’t visited Australia.

Hy vọng rằng những bài tập này sẽ giúp bạn nâng cao kỹ năng sử dụng cấu trúc “neither nor” trong các bài viết hoặc giao tiếp của mình.

Chúng ta đã cùng tìm hiểu về cấu trúc “neither nor là gì” trong tiếng Anh, và làm thế nào chúng ta có thể linh hoạt áp dụng cấu trúc này để tạo ra những câu văn chặt chẽ và phong cách. Chúng ta đã đi sâu vào cách sử dụng “neither nor” để thể hiện sự đối chiếu và phủ định trong câu, từ đó làm cho ngôn ngữ trở nên mạch lạc và hiệu quả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *