Paraphrase là gì? Cách sử dụng paraphrase để đạt điểm IELTS cao

Paraphrase là gì? Cách sử dụng paraphrase để đạt điểm IELTS cao

Trong hành trình nâng cao kỹ năng Tiếng Anh và đặc biệt là chuẩn bị cho kỳ thi IELTS, một khái niệm quan trọng mà người học cần nắm vững là “Paraphrase” – việc diễn đạt ý nghĩa của một câu hoặc đoạn văn bằng cách sử dụng từ ngữ khác mà không làm mất đi ý chính. Trong bài viết này, SEDU sẽ cùng các bạn tìm hiểu chi tiết về “Paraphrase là gì?” và tìm cách sử dụng kỹ thuật này để đạt được điểm IELTS cao.

1. Paraphrase là gì?

Paraphrase là một khái niệm trong ngôn ngữ học, đặc biệt là trong việc diễn đạt và hiểu ý nghĩa của một đoạn văn hoặc câu từ bằng cách sử dụng từ ngữ khác mà vẫn giữ nguyên ý chính của văn bản gốc. Quá trình Paraphrase giúp mô tả, diễn đạt lại thông tin một cách khác biệt, đồng thời làm cho văn bản trở nên đa dạng ngôn ngữ và phong phú hơn.

Paraphrase không chỉ là việc thay đổi từ ngữ mà còn liên quan đến việc tái tạo cấu trúc câu, thay đổi thứ tự từ và sử dụng các từ vựng đồng nghĩa để truyền đạt cùng ý nghĩa mà không làm mất đi thông điệp cơ bản. Kỹ năng Paraphrase là một phần quan trọng trong việc viết và nói, đặc biệt là khi bạn đang chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng như IELTS. Điều này giúp bạn thể hiện sự linh hoạt và sự hiểu biết sâu sắc về ngôn ngữ, đồng thời nâng cao khả năng diễn đạt của mình.

Paraphrase là một kỹ năng quan trọng cần nắm vững trước khi nghĩ đến chuyện thi IELTS
Paraphrase là một kỹ năng quan trọng cần nắm vững trước khi nghĩ đến chuyện thi IELTS

2. Tại sao cần biết paraphrase trong IELTS Writing?

Sử dụng kỹ thuật paraphrase trong IELTS Writing là rất quan trọng vì nó mang lại nhiều lợi ích đối với việc thể hiện kỹ năng sử dụng ngôn ngữ và truyền đạt ý nghĩa. Dưới đây là một số lý do tại sao cần sử dụng paraphrase trong IELTS Writing:

Đa dạng ngôn ngữ: Kỹ thuật paraphrase giúp bạn tránh sự lặp lại từ vựng và cấu trúc ngữ pháp, tạo ra sự đa dạng ngôn ngữ trong bài viết. Điều này không chỉ thể hiện sự linh hoạt về từ vựng mà còn làm cho bài viết trở nên phong phú và thú vị hơn.

Hiểu biết sâu sắc về chủ đề: Khi bạn có khả năng paraphrase một cách chính xác, đó thường là dấu hiệu của sự hiểu biết sâu sắc về chủ đề. Bạn không chỉ biết cách sử dụng từ ngữ mà còn có khả năng thích ứng ý nghĩa cho phù hợp với ngữ cảnh.

Chứng minh kỹ năng sử dụng ngôn ngữ: IELTS Writing đánh giá kỹ năng sử dụng ngôn ngữ của bạn. Việc biết cách paraphrase không chỉ chứng minh khả năng sáng tạo trong việc diễn đạt ý nghĩa mà còn làm tăng điểm cho phần triển khai ý trong bài viết.

Đạt điểm cao về Vocabulary và Grammar: Bạn được đánh giá về kỹ năng từ vựng và ngữ pháp trong IELTS Writing. Sử dụng paraphrase một cách chính xác giúp bạn chứng minh khả năng sử dụng đa dạng từ vựng và cấu trúc ngữ pháp, từ đó nâng cao khả năng đạt điểm cao.

Tránh việc lặp lại: Việc lặp lại một cách không cần thiết có thể giảm điểm cho bài viết của bạn. Paraphrase giúp bạn tránh được tình trạng lặp lại quá mức, làm cho bài viết trở nên mạch lạc và chuyên nghiệp hơn.

Trong IELTS Writing, việc sử dụng paraphrase không chỉ giúp bạn nhanh chóng và linh hoạt khi mở bài hoặc kết bài, mà còn đảm bảo rằng bạn sẽ không mất quá nhiều thời gian trong quá trình viết. Điều này không chỉ tăng điểm cho bài thi mà còn làm cho văn bản trở nên sôi động và chuyên nghiệp.

Trong IELTS Speaking, kỹ thuật paraphrase cũng là chìa khóa quan trọng khi bạn muốn tránh sự lặp lại câu hỏi từ phía giám khảo. Nó giúp bạn thể hiện sự linh hoạt và sự chủ động trong việc sử dụng ngôn ngữ.

Thứ hai, paraphrase còn giúp bạn nhanh chóng nhận biết thông tin trong IELTS Reading và IELTS Listening. Trong các phần này, việc hiểu và áp dụng paraphrase là quan trọng để vượt qua thách thức của việc tìm kiếm thông tin, đặc biệt khi câu trả lời thường được biến đổi để kiểm tra kỹ năng của người thi. Nếu bạn không thành thạo kỹ thuật paraphrase, có thể bạn sẽ gặp khó khăn trong việc xác định đoạn văn chứa thông tin cần thiết cho câu hỏi.

Tóm lại, sử dụng paraphrase không chỉ là một kỹ năng ngôn ngữ mà còn là một chiến lược thông minh để làm tăng chất lượng của bài viết IELTS Writing của bạn và tăng cơ hội đạt được điểm cao.

3. Kỹ thuật sử dụng paraphrase giúp bạn “ăn” trọn điểm IELTS

Để viết một câu Paraphrase hiệu quả, có một số cách chính bạn nên sử dụng trong bài thi IELTS Writing Task 1 và IELTS Writing Task 2. Dưới đây là chi tiết về một số phương pháp quan trọng.

3.1. Paraphrase bằng cách sử dụng từ đồng nghĩa (Synonym)

Ví dụ:

Câu Gốc: Many students prefer online courses to traditional classroom learning.

Paraphrase: Numerous learners favor taking courses on the internet over the conventional classroom setting.

Phân tích: Sử dụng từ đồng nghĩa là một phương pháp phổ biến, nhưng cần cẩn trọng để không mất điểm do sự hiểu lầm về ý nghĩa thay thế. Ví dụ, “Violent offences are rising among young people” có thể được sửa thành “Violent crime is on the rise among adolescents” để giữ ý nghĩa chính xác.

3.2. Paraphrase bằng cách thay đổi thứ tự từ (Word Order)

Paraphrase thông qua việc thay đổi thứ tự từ là một phương pháp khác hiệu quả, mang lại cơ hội để diễn giải một câu một cách cuốn hút. Tuy nhiên, sự cẩn trọng là cần thiết khi sắp xếp lại từ, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến ngữ pháp của câu. Quan trọng nhất là không được thay đổi câu trừ khi bạn chắc chắn 100% về tính chính xác ngữ pháp của nó. Hãy nhớ rằng đánh giá của bạn trong bài kiểm tra IELTS phụ thuộc vào khả năng tạo ra các câu không mắc lỗi cũng như việc sử dụng các cấu trúc ngữ pháp khác nhau.

Dưới đây là hai cách đơn giản để thay đổi thứ tự từ trong một câu:

Phương pháp 1: Sắp xếp lại thứ tự các mệnh đề, nếu câu gốc có nhiều hơn một mệnh đề

Ví dụ:

Original: As countries like Japan, Germany, and the United States invest more in renewable energy, there is hope for a cleaner environment.

Paraphrased: Hope exists for a cleaner environment as nations such as Japan, Germany, and the United States increase their investments in renewable energy.

 

Phương pháp 2: Sắp xếp lại thứ tự từ nếu có một tính từ hoặc danh từ, bằng cách chuyển đổi tính từ thành một mệnh đề quan hệ

Ví dụ:

Original: Developing effective communication skills is an essential aspect of professional success.

Paraphrased: An essential aspect contributing to success in one’s profession involves the development of effective communication skills.

3.3. Sử dụng các liên từ để tạo thành câu phức

Phân tích: Ghép các câu thành một câu phức giúp tạo ra sự liên kết và thể hiện sự đa dạng trong cấu trúc câu.

Ví dụ:

Original: Despite the challenges, the team successfully completed the project. They faced issues with tight deadlines and limited resources.

Paraphrased: Despite facing challenges with tight deadlines and limited resources, the team successfully completed the project.

Ở đây, liên từ despite được sử dụng để nối các ý và tạo ra một câu phức, giảm sự lặp lại và làm cho cấu trúc câu trở nên phong phú hơn.

3.4. Thay đổi loại từ (Word Form)

Thay đổi loại từ bao gồm việc thay thế các từ trong câu bằng các từ có cùng nguồn gốc nhưng có hình thức khác nhau, chẳng hạn như từ vựng từ danh từ sang động từ, tính từ sang trạng từ, hoặc thậm chí là sự biến đổi giữa các hình thức của cùng một từ.

Ví dụ:

Original: Education is crucial for personal development.

Paraphrased: Developing personally relies significantly on receiving an education.

Ở đây, từ “crucial” được thay thế bằng cụm từ “relies significantly on,” và từ “development” đã được biến đổi từ danh từ thành động từ “developing.”

3.5. Sử dụng thể bị động (Passive Voice)

Sử dụng thể bị (Passive Voice) đòi hỏi chuyển đổi ngữ động (Active Voice) thành ngữ bị động. Trong ngữ bị động, đối tượng của hành động trở thành chủ ngữ của câu.

Ví dụ:

Câu gốc: The team won the championship. (Active)

Paraphrased: The championship was won by the team. (Passive)

Ở đây, câu chủ động đã được chuyển đổi thành câu bị động, giữ nguyên ý nghĩa cơ bản.

Ví dụ khác:

Câu gốc: The company produces high-quality goods. (Active)

Paraphrased: High-quality goods are produced by the company. (Passive)

Trong ví dụ này, cấu trúc câu đã thay đổi từ chủ động sang bị động, giúp tạo ra một biến thể mới của câu.

Passive Voicelà cách chuyển đổi chủ ngữ và tính chất của câu để giữ lại nguyên ý nghĩa
Passive Voicelà cách chuyển đổi chủ ngữ và tính chất của câu để giữ lại nguyên ý nghĩa

4.6. Sử dụng chủ ngữ giả (Dummy Subject)

Sử dụng chủ ngữ giả để bắt đầu câu, thường là “it” hoặc “there,” sau đó đưa động từ về cuối câu. Điều này giúp thay đổi cấu trúc câu một cách tự nhiên và linh hoạt.

 

Ví dụ:

Câu gốc: People say that recycling is essential for environmental sustainability.

Paraphrased: It is said that recycling is essential for environmental sustainability.

Ở đây, “It” được sử dụng làm chủ ngữ giả, giữ nguyên ý nghĩa của câu gốc.

 

Ví dụ khác:

Câu gốc: There are various reasons why exercise is beneficial for overall health.

Paraphrased: Various reasons exist why exercise is beneficial for overall health.

Ở ví dụ này, “There” được sử dụng như một chủ ngữ giả để thay đổi cấu trúc câu.

 

Những phương pháp trên là những cách linh hoạt giúp bạn tạo ra các câu Paraphrase hiệu quả trong bài thi IELTS, đồng thời thể hiện khả năng sử dụng ngôn ngữ đa dạng và phong phú.

Với kỹ thuật paraphrase đa dạng, bạn có thể tự tin hướng đến mục tiêu đạt điểm cao trong kỳ thi IELTS của mình. Hãy nhớ rằng, việc luyện tập và áp dụng những phương pháp này không chỉ giúp bạn vượt qua thách thức về ngôn ngữ mà còn phản ánh sự hiểu biết sâu sắc về cách sử dụng từ vựng và ngữ pháp. Điều này không chỉ là chìa khóa cho một bài thi xuất sắc mà còn là kỹ năng quan trọng trong giao tiếp tiếng Anh hàng ngày của bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *