18 câu chúc mừng sinh nhật tiếng Anh hay nhất

18 câu chúc mừng sinh nhật tiếng Anh hay nhất

Sinh nhật là một dịp tuyệt vời để bạn có thể gửi những lời chúc tốt đẹp đến những người bạn quan trọng trong đời mình. Bài viết này, SEDU English sẽ giới thiệu đến các bạn những câu chúc mừng sinh nhật tiếng Anh hay nhất, từ những lời chúc ngọt ngào đến những lời chúc sáng tạo độc đáo. Với danh sách này, bạn sẽ có nhiều sự lựa chọn để gửi đến món quà sinh nhật đáng nhớ cho những người thân yêu của mình.

1. Chúc mừng sinh nhật tiếng Anh cho bố

1. Happy birthday, Dad! Wishing you a day filled with love, laughter, and joy. You’re not just an amazing father, but also my best friend. Thank you for always being there for me.

Chúc mừng sinh nhật, Bố! Mong rằng ngày hôm nay sẽ tràn đầy tình yêu, tiếng cười và niềm vui. Bố không chỉ là một người cha tuyệt vời mà còn là người bạn thân nhất của con. Cảm ơn bố vì luôn luôn ở bên cạnh con.

Giữa con gái và ba luôn tồn tại một thứ tình cảm còn thiêng liêng hơn cả tình phụ tử đơn thuần

Giữa con gái và ba luôn tồn tại một thứ tình cảm còn thiêng liêng hơn cả tình phụ tử đơn thuần

2. To the most wonderful Dad on his special day, I wish you all the happiness and fulfillment in the world. May this year bring you success, good health, and countless beautiful moments. Happy birthday! 

Chúc mừng sinh nhật đến người cha tuyệt vời nhất trong ngày đặc biệt này. Con chúc bố được tràn đầy hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Mong rằng năm này sẽ mang đến cho bố sự thành công, sức khỏe tốt và nhiều khoảnh khắc đẹp đẽ. Sinh nhật vui vẻ!

 

3. Dad, you are my superhero and my role model. On your birthday, I want to express my gratitude for your love, guidance, and unwavering support. You’ve always believed in me and encouraged me to reach for the stars. Happy birthday, Dad! 

Chúc mừng sinh nhật, Bố! Bố là siêu anh hùng và tấm gương mẫu của con. Trên ngày sinh nhật của bố, con muốn bày tỏ lòng biết ơn vì tình yêu, sự chỉ dẫn và sự ủng hộ vững chắc của bố. Bố luôn tin tưởng và khuyến khích con theo đuổi ước mơ của mình. Sinh nhật vui vẻ, Bố!

 

4. To my dearest Dad, on this special occasion, I want to let you know how much you mean to me. Your love has shaped me into the person I am today, and I am forever grateful. Wishing you a fantastic birthday filled with love and laughter. Happy birthday, Dad! 

Chúc mừng sinh nhật, Bố yêu quý nhất của con! Trong dịp đặc biệt này, con muốn để bố biết rằng bố có ý nghĩa đặc biệt đối với con. Tình yêu của bố đã giúp con trở thành người con ngày hôm nay và con mãi mãi biết ơn điều đó. Chúc bố có một sinh nhật tuyệt vời tràn đầy tình yêu và tiếng cười.

2. Lời chúc mừng sinh nhật tiếng Anh cho mẹ

1. Happy birthday to the most wonderful Mom! Your love and care are truly priceless. On this special day, I wish you abundant happiness, good health, and all the success in the world.

Chúc mừng sinh nhật, Mẹ yêu thương nhất! Tình yêu và sự chăm sóc của Mẹ không gì sánh được. Trong ngày đặc biệt này, con chúc Mẹ hạnh phúc dồi dào, sức khỏe tốt và thành công vạn sự.

 

2. To the most amazing Mother, happy birthday! Your unconditional love and sacrifices have shaped me into the person I am today. May your birthday be filled with joy, laughter, and beautiful memories.

Chúc mừng sinh nhật, Mẹ tuyệt vời nhất! Tình yêu vô điều kiện và những hy sinh của Mẹ đã hình thành con người con ngày hôm nay. Mong rằng sinh nhật của Mẹ tràn đầy niềm vui, tiếng cười và những kỷ niệm đẹp.

 

3. Happy birthday, Mom! You are the epitome of strength and grace. Thank you for being my guiding light and source of inspiration. May this day bring you endless happiness and blessings.

Chúc mừng sinh nhật, Mẹ! Mẹ là biểu tượng của sự mạnh mẽ và duyên dáng. Cảm ơn Mẹ vì đã là ánh sáng chỉ dẫn và nguồn cảm hứng của con. Mong rằng ngày hôm nay mang đến cho Mẹ hạnh phúc và nhiều điều may mắn.

 

4. To my beloved Mother, happy birthday! Your love is the foundation of our family, and your selflessness is truly inspiring. May your special day be filled with warmth, laughter, and the company of loved ones.

Chúc mừng sinh nhật, Mẹ yêu dấu của con! Tình yêu của Mẹ là nền tảng của gia đình chúng ta, và sự vị tha của Mẹ thật sự truyền cảm hứng. Mong rằng ngày đặc biệt này tràn đầy ấm áp, tiếng cười và sự hiện diện của những người thân yêu.

Đừng bao giờ quên ngày sinh của mẹ, người tuyệt vời luôn bên cạnh chúng ta

Đừng bao giờ quên ngày sinh của mẹ, người tuyệt vời luôn bên cạnh chúng ta

5. Happy birthday to the most caring and loving Mom! Your nurturing nature and endless support have been my strength. May your birthday be filled with happiness, good health, and all the love in the world.

Chúc mừng sinh nhật, Mẹ thân yêu nhất! Tính hiếu thảo và sự hỗ trợ không ngừng của Mẹ đã là nguồn lực cho con. Mong rằng sinh nhật của Mẹ tràn đầy hạnh phúc, sức khỏe tốt và tình yêu bao la.

3. Chúc mừng sinh nhật tiếng Anh cho bạn bè

1. Happy birthday to my incredible friend! You bring so much joy and laughter into my life. May your special day be filled with unforgettable moments and surrounded by loved ones. 

Chúc mừng sinh nhật, bạn thân tuyệt vời của tôi! Bạn mang lại rất nhiều niềm vui và tiếng cười trong cuộc sống của tôi. Mong rằng ngày đặc biệt này tràn đầy những khoảnh khắc khó quên và được bao quanh bởi những người thân yêu.

 

2. To my dearest friend, happy birthday! Your friendship is a precious gift that I cherish every day. May this new chapter of your life be filled with happiness, success, and exciting adventures.

Chúc mừng sinh nhật, người bạn thân yêu nhất của tôi! Tình bạn của bạn là một món quà quý giá mà tôi trân trọng hàng ngày. Mong rằng chương mới trong cuộc đời bạn tràn đầy hạnh phúc, thành công và những cuộc phiêu lưu thú vị.

 

3. Happy birthday to my amazing buddy! Your presence in my life brings so much positivity and fun. May your special day be filled with laughter, good times, and wishes come true.

Chúc mừng sinh nhật, bạn đồng hành tuyệt vời của tôi! Sự hiện diện của bạn trong cuộc sống tôi mang lại rất nhiều tích cực và niềm vui. Mong rằng ngày đặc biệt này tràn đầy tiếng cười, những khoảnh khắc tuyệt vời và những điều ước thành hiện thực.

 

4. To my incredible friend, happy birthday! You have always been there for me through thick and thin. May this birthday be the beginning of a wonderful year full of love, success, and endless opportunities.

Chúc mừng sinh nhật, người bạn đáng kinh ngạc của tôi! Bạn luôn ở bên cạnh tôi trong mọi thăng trầm. Mong rằng sinh nhật này là khởi đầu của một năm tuyệt vời, tràn đầy tình yêu, thành công và cơ hội vô tận.

 

5. Happy birthday to my dear friend! You light up my life with your positivity and kindness. May your birthday bring you all the happiness and success you deserve.

Chúc mừng sinh nhật, người bạn thân yêu của tôi! Bạn là nguồn sáng trong cuộc sống tôi với tính tích cực và lòng tốt của mình. Mong rằng sinh nhật của bạn mang đến cho bạn hạnh phúc và thành công mà bạn xứng đáng.

4. Lời chúc mừng sinh nhật tiếng Anh cho đồng nghiệp

1. Happy birthday to my amazing colleague! Your dedication and hard work inspire me every day. May this special day bring you joy, success, and fulfillment in both your personal and professional life.

Chúc mừng sinh nhật, đồng nghiệp tuyệt vời của tôi! Sự cống hiến và nỗ lực của bạn truyền cảm hứng cho tôi mỗi ngày. Mong rằng ngày đặc biệt này mang đến cho bạn niềm vui, thành công và sự đạt được cả trong cuộc sống cá nhân và công việc.

Dành lời chúc mừng sinh nhật cho đồng nghiệp là một cách tuyệt vời để xây dựng mối quan hệ
Dành lời chúc mừng sinh nhật cho đồng nghiệp là một cách tuyệt vời để xây dựng mối quan hệ

2. To my respected colleague, happy birthday! Your expertise and guidance have been invaluable to our team. May this birthday be the start of a new chapter filled with growth, prosperity, and memorable achievements.

Chúc mừng sinh nhật, đồng nghiệp đáng kính của tôi! Kiến thức chuyên môn và sự chỉ đạo của bạn đã có giá trị vô cùng đối với nhóm của chúng ta. Mong rằng sinh nhật này là khởi đầu của một chương mới tràn đầy sự phát triển, thịnh vượng và những thành tựu đáng nhớ.

 

3. Happy birthday to my supportive colleague! Your teamwork and positivity create a wonderful work environment. May your birthday be filled with celebrations, laughter, and great accomplishments.

Chúc mừng sinh nhật, đồng nghiệp hỗ trợ của tôi! Tinh thần làm việc nhóm và tích cực của bạn tạo ra một môi trường làm việc tuyệt vời. Mong rằng sinh nhật của bạn tràn đầy niềm vui, tiếng cười và những thành tựu tuyệt vời.

 

4. To my talented colleague, happy birthday! Your creativity and innovation inspire us all. May this birthday bring you new opportunities, exciting projects, and continued success in your career.

Chúc mừng sinh nhật, đồng nghiệp tài năng của tôi! Sự sáng tạo và đổi mới của bạn truyền cảm hứng cho chúng tôi tất cả. Mong rằng sinh nhật này mang đến cho bạn cơ hội mới, những dự án thú vị và thành công tiếp tục trong sự nghiệp của bạn.

 

Trên đây là một số câu chúc mừng sinh nhật tiếng Anh hay nhất để bạn gửi đến người thân yêu, bạn bè và đồng nghiệp. Với những lời chúc này, bạn có thể thể hiện tình cảm và gửi đến những lời chúc tốt đẹp nhất trong dịp sinh nhật của họ. Hy vọng rằng, qua bài viết này của SEDU English sẽ giúp bạn tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ và ý nghĩa trong ngày sinh nhật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *