talk about famous person

Cách triển khai topic talking about famous person [IELTS Speaking Part 2]

Talking about famous person là một trong những chủ đề chính và quan trọng nhất của bài thi Speaking IELTS. Để có thể triển khai hoàn chỉnh một bài nói, thí sinh cần nắm chắc cấu trúc ngữ pháp cũng như phát triển mạnh về vốn từ vựng. Bên cạnh đó, việc lên outline – dàn ý nhanh và logic là vô cùng cần thiết. Hãy cùng Sedu English tìm hiểu cách thực hiện một bài Speaking tiếng Anh với chủ đề “talking about famous person” nhằm đạt điểm cao trong bài thi IELTS nhé!

Hướng dẫn triển khai chủ đề talking about famous person

Đề thi IELTS thường gặp với Topic talk about famous person

Thông thường, câu hỏi sẽ liên quan đến việc bạn phải nói về một người nổi tiếng mà bạn thích hoặc ngưỡng mộ. Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp liên quan đến chủ đề này:

 1. Who is your favorite celebrity and why?
 2. What do you admire about this person?
 3. How has this person influenced you?
 4. Have you ever met a famous person? Who was it and what was it like?
 5. What do you think are the pros and cons of being famous?

Trong đó, các topic có nội dung tương tự như “talking about famous person” sau đây cũng sẽ được triển khai các câu hỏi trên:

 1. Describe a famous person Emma Watson
 2. Talk about a famous person you know
 3. Describe a famous person that you are interested in
 4. Talk about a famous person ngắn
 5. Talk about a famous person in Vietnam

Khi trả lời các câu hỏi này, bạn nên lựa chọn một người nổi tiếng mà bạn biết rất nhiều về họ và cảm thấy thú vị khi nói về họ. Hãy sử dụng những từ vựng và cấu trúc ngữ pháp phù hợp để diễn đạt ý của mình một cách rõ ràng và chính xác. Bạn có thể sử dụng các tài liệu tham khảo như sách, báo chí hoặc phim ảnh để làm giàu kiến thức về người nổi tiếng mà bạn chọn.

Outlines, cấu trúc và từ vựng hay cho topic talking about famous person

Dàn bài “talking about famous person”Cách triển khaiCấu trúcTừ vựng
Giới thiệu về người nổi tiếng – IntroductionIntroduce a famous person by saying who they are and what they are known for. (Giới thiệu một người nổi tiếng bằng cách nói họ là ai và họ nổi tiếng vì điều gì.)Good afternoon, everyone. Today, I would like to talk to you about a very famous person who has made a significant impact in [industry/society], [name].⇨ A well-known figure/personality

⇨ A household name

⇨ A prominent [industry/field] icon

⇨ An influential public figure

Thân thế và sự nghiệp của người nổi tiếng – Background and CareerDiscuss the background and career of the famous person. (Thảo luận về xuất thân và sự nghiệp của người nổi tiếng.) [Name] was born on [date] in [place]. They started their career in [industry] when they were [age]. Since then, they have achieved many great things and have become a well-known figure in [industry/society].⇨ Born and raised in [place]

⇨ Pursued a career in [industry/field] from a young age

⇨ Worked their way up from [entry-level position] to [current position]

⇨ Established themselves as a [profession/job title] by [age]

⇨ Overcame many obstacles to achieve success

Điểm nổi bật trong sự nghiệp – AccomplishmentsHighlight the major achievements of the famous person. (Làm nổi bật những thành tựu chính của người nổi tiếng.)Some of [Name]’s most notable accomplishments include [accomplishment 1], [accomplishment 2], and [accomplishment 3]. Their hard work and dedication have earned them numerous awards and recognition.⇨ Made significant contributions to [industry/field].

⇨ Broke records and achieved many firsts.

⇨ Won numerous awards and accolades.

⇨ Published many influential books/articles/research papers.

⇨ Developed groundbreaking technologies/methodologies.

Thái độ, tính cách và sở thích – Personality and InterestsDiscuss the personality, attitude, and interests of the famous person. (Thảo luận về tính cách, thái độ và sở thích của người nổi tiếng.)Despite their success, [Name] remains very humble and down-to-earth. They are known for their [traits], and enjoy [hobbies/interests]. Their positive attitude and dedication to their work have made them a role model for many.⇨ Humble and down-to-earth

⇨ Passionate about [hobbies/interests].

⇨ Known for their [traits/personality characteristics], such as [kindness, generosity, humor, etc.].

⇨ Committed to helping others and making a positive impact.

⇨ Continuously striving to improve themselves and their work.

Tầm ảnh hưởng của người nổi tiếng 

– Impact

Talk about the impact the famous person has had on society and their industry. (Nói về ảnh hưởng của người nổi tiếng đối với xã hội và ngành của họ.)[Name]’s work has had a tremendous impact on [industry/society]. They have inspired many people to [action/behavior], and have become a symbol of excellence and perseverance.⇨ Transformed the [industry/field] landscape.

⇨ Influenced and inspired many others to follow in their footsteps.

⇨ Raised awareness of important issues and causes.

⇨ Set new standards for excellence and innovation.

⇨ Became a symbol of [perseverance, resilience, determination, etc.]

Kết luận

– Conclusion

Summarize the main points of your speech and conclude with a strong statement. (Tóm tắt những điểm chính bài phát biểu của bạn và kết thúc bằng một tuyên bố mạnh mẽ.)In conclusion, [Name] is a remarkable individual who has achieved so much in their career. Their impact on [industry/society] will be felt for years to come, and they serve as an inspiration to us all. Thank you for listening.⇨ A true inspiration to us all

⇨ Their legacy will live on for generations to come.

⇨We can all learn from their example and strive for greatness in our own lives and careers.

⇨ A shining example of what can be achieved with hard work, dedication, and perseverance.

Talk about a famous person sample essay – bài mẫu

Chủ đề ví dụ: Talk about a famous person in Vietnam

Nguyen Du – The Great Vietnamese Poet

Mở bài:

Nguyen Du is widely regarded as one of the greatest poets in Vietnamese history. He was born in 1765 in the northern province of Thanh Hoa, during the time when Vietnam was under the rule of the Le Dynasty. His most famous work is the epic poem “The Tale of Kieu”, which is considered a masterpiece of Vietnamese literature.

Thân bài:

Nguyen Du’s influence can be felt throughout Vietnamese literature and culture. His work has been translated into many languages and has inspired countless artists and writers. His poems and stories are still widely read and celebrated in Vietnam today.

One of the things I admire most about Nguyen Du is his dedication to preserving Vietnamese culture and traditions. During his lifetime, he was deeply concerned about the impact of Chinese culture on Vietnam, and he worked tirelessly to promote Vietnamese language and literature. He believed that the preservation of Vietnamese culture was crucial for the survival and prosperity of the country.

Kết bài:

In conclusion, Nguyen Du is a beloved and influential figure in Vietnamese history and culture. His masterpiece, “The Tale of Kieu”, is a testament to his literary talent and his commitment to preserving Vietnamese culture. His legacy serves as a source of inspiration and pride for the Vietnamese people, and his works will continue to be celebrated for generations to come.

Trên đây là những thông tin quan trọng có thể giúp bạn đọc “vượt bão” chủ đề “talking about famous person” trong kỳ thi đánh giá năng lực Anh ngữ IELTS. Chúc bạn học thật tốt và đạt kết quả mong đợi.

Tham khảo thêm về: Cấu trúc Expect

Tham khảo thêm: Cách dùng Although

Tham khảo thêm: Cấu trúc How Long

 • SEDU ENGLISH – GIẢI PHÁP TIẾNG ANH TOÀN DIỆN
 • Cơ sở 1: Số 15, ngõ 102 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
 • Cơ sở 2: Số 23, Dãy 16B3, Làng Việt Kiều Châu u, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
 • Cơ sở 3: Số 50 Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
 • Cơ sở 4: Tầng 3, số 1 Trần Quý Kiên, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
 • Cơ sở 5: Số 26, Nguyễn Khả Trạc, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
 • Cơ sở 6: Số nhà A24 – Khu 3ha, đường Đức Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
 • Cơ sở 7: Số 27 Sunrise C Đại lộ Chu Văn An, Khu đô thị The Manor Central Park, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
 • Cơ sở 8: Tầng 3, số 1 ngõ 192 Thái Thịnh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

???? Email: seduenglishcenter@gmail.com

???? Website: Sedu English Center

Fanpage: Sedu English Center

Youtube: Sedu English

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *