Động từ To Be trong tiếng Anh: Các biến thể và cách dùng

Động từ To Be trong tiếng Anh: Các biến thể và cách dùng

Động từ To Be trong tiếng Anh là một phần kiến thức ngữ pháp cơ bản không thể bỏ qua khi bắt đầu học tiếng Anh. Với những biến thể đa dạng như am, is, are, was và were, động từ to be đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng câu văn chính xác và truyền tải ý nghĩa một cách rõ ràng. Trong bài viết này, SEDU English sẽ hướng dẫn bạn về các biến thể của động từ to be cùng những ứng dụng thực tế, giúp bạn tự tin và thành thạo hơn trong việc sử dụng động từ này.

1. Động từ To be là gì?

Động từ To Be là một loại trợ động từ trong tiếng Anh, được sử dụng để diễn tả trạng thái, tính chất, tình trạng, nguồn gốc, vị trí, quốc tịch hay giới thiệu, đánh giá về một người hoặc sự vật, sự việc. Nhìn chung, động từ To Be có nghĩa là “là, ở, thì” và ở mỗi dạng khác nhau tùy thuộc vào thì của động từ, đại từ và bối cảnh của câu.

Ví dụ:

I am a worker. (Tôi là một công nhân)

They are my friends. (Họ là những người bạn của tôi)

They are playing football. (Họ đang chơi đá bóng)

Trợ động từ To be giúp diễn tả vị trí, trạng thái, nguồn gốc… của người, sự vật, sự việc
Trợ động từ To be giúp diễn tả vị trí, trạng thái, nguồn gốc… của người, sự vật, sự việc

2. Các biến thể của động từ To Be trong tiếng Anh

Phụ thuộc vào ngôi và thì trong câu mà động từ To Be có các biến thể khác nhau mà bạn cần ghi nhớ. Dưới đây là các biến thể động từ To Be ở từng thì:

Các thìChủ ngữTo BeVí dụ
Nguyên thểbeI will be happy if I have a holiday at the beach. (Tôi sẽ rất vui nếu tôi có một kỳ nghỉ ở bãi biển.)
Thì hiện tại đơnIamI am a student. (Tôi là một học sinh).
He/She/ItisHe is a engineer. (Anh ấy là một kỹ sư).
We/You/TheyareYou are so beautiful. (Bạn rất đẹp).
Thì quá khứ đơnI/She/He/ItwasShe was a teacher. (Cô ấy đã từng là giáo viên).
They/We/YouwereWe were here. (Chúng tôi đã ở đây).
Thì tương lai đơnI/You/We/They/He/She/ Itwill beI will be a doctor. (Tôi sẽ là bác sĩ).
Dạng tiếp diễnbeingShe is being hurt. (Cô ấy đang bị tổn thương).
Dạng hoàn thànhbeenHe has been happy. (Anh ấy đã được hạnh phúc).

2.1. Động từ To Be dạng nguyên thể

Dạng nguyên thể của động từ To Be trong tiếng Anh thường phụ thuộc vào cấu trúc ngữ pháp của câu. Khi động từ To Be đứng sau các động từ khuyết thiếu như can, could, may, might, … thì nó phải được chia ở dạng nguyên thể. Điều này có nghĩa là chúng ta không thay đổi dạng động từ To Be sau những động từ này. 

Ví dụ:

She can be a great leader. (Cô ấy có thể là một người lãnh đạo tuyệt vời).

We might be late for the party. (Chúng ta có thể bị trễ bữa tiệc.)

He couldn’t be happier with his new job. (Anh ấy không thể hạnh phúc hơn với công việc mới của mình.)

2.2. Động từ To Be ở dạng thì hiện tại đơn

[+] S + am/is/are + O

[-] S + am/is/are + not + O

[?] Am/Is/Are + S + …?

Wh question words + am/is/are + S + …?

Chia động từ to be theo ngôi:

Chủ ngữĐộng từ to be
Iam
He/She/It/ N đếm được số ítis
You/We/They/ N đếm được số nhiềuare

 

Ví dụ:

I am a worker. (Tôi là một công nhân)

I am not a worker. (Tôi không phải là công nhân)

Is he a worker? (Anh ấy có phải là công nhân không?)

2.3. Động từ To Be ở thì quá khứ đơn

[+] S + was/were + …

[-] S + was/were + not + ….

[?] Was/Were + S + …?

Wh question words + was/were + S + …?

Chia động từ to be theo ngôi:

Chủ ngữĐộng từ to be
I/He/She/It/N đếm được số ítwas
You/We/They/ N đếm được số nhiềuwere
Ở thì quá khứ đơn, động từ to be sẽ được chia theo ngôi
Ở thì quá khứ đơn, động từ to be sẽ được chia theo ngôi

 2.4. Động từ To Be ở dạng thì tương lai đơn

[+] S + will be + O

[-] S + will + not + be + O

[?] Will + S + be …?

Wh question words + will + S + be …?

Ví dụ:

I will be at school on the weekend. (Tôi sẽ ở trường vào cuối tuần).

He will not be at home on the weekend. (Anh ấy sẽ không ở nhà vào cuối tuần).

Will he be at home on the weekend? (Anh ấy có ở nhà vào cuối tuần này không?)

2.5. Động từ to be ở dạng tiếp diễn

[+] S + am/is/are + being + O

[-] S + am/is/are + not + being + O

[?] Am/Is/Are + S + being …?

Wh question words + S + being …?

Ví dụ:

She is being at the station now. (Cô ấy đang ở ga tàu bây giờ).

He is not being at home now. (Anh ấy đang không ở nhà bây giờ).

2.6. Động từ To Be ở dạng hoàn thành

[+] S + has/have been + O

[-] S + has/have + not + been + O

[?] Has/have + S + been…?

Wh question words + has/have + S + been…?

Chia động từ To Be theo ngôi:

Chủ ngữĐộng từ to be
He/She/It/N đếm được số íthas
I/You/We/They/ N đếm được số nhiềuhave

2.7. Động từ To Be ở dạng bị động

Động từ To Be trong tiếng Anh ở dạng bị động được chia dựa vào thì và chủ ngữ của câu để chia To Be ở các dạng thì phù hợp.

[+] S + to Be + V3 + O

[-] S + To Be + V3 + O

[?] S + To Be + S + V3 …?

Wh question words + To Be + S + V3 …?

Ví dụ:

The file document was sent by me. (Tệp tài liệu đã được gửi bởi tôi).

The car is cleaned by my father. (Chiếc ô tô đã được lau sạch bởi bố tôi).

3. Vị trí của động từ To Be trong câu

– Động từ To Be đứng trước danh từ: S + To be + danh từ

Ví dụ: My friend is a nurse. (Bạn của tôi là một y tá).

 

– Động từ To be đứng trước tính từ: S + to be + tính từ

Ví dụ: He is handsome. (Anh ấy đẹp trai)

 

– Đứng trước cụm giới từ: S + To be + cụm giới từ

Ví dụ: The cat is on the bed. (Con mèo ở trên giường).

 

– Đứng trước động từ: S + to be + Ving (thì hiện tại tiếp diễn) / S + to be + V3 (câu bị động)

Ví dụ: I am studying English.

The bike in the backyard was stolen.

Tùy vào từng câu mà động từ to be sẽ có vị trí đứng khác nhau
Tùy vào từng câu mà động từ to be sẽ có vị trí đứng khác nhau

4. Bài tập về động từ To be trong tiếng Anh

Điền động từ To Be phù hợp vào chỗ trống:

  1. a) She ______ a doctor.
  2. b) We ______ happy.
  3. c) They ______ from Canada.
  4. d) I ______ at home yesterday.
  5. e) He ______ not here right now.

Chia đúng dạng của động từ to be trong câu:

  1. a) She (am) _______ a doctor.
  2. b) We (is) _______ happy.
  3. c) They (are) _______ from Canada.
  4. d) I (were) _______ at home yesterday.
  5. e) He (is) _______ not here right now.

 

Trên đây là những thông tin kiến thức về “động từ To be trong tiếng Anh” với các dạng biến thể và cách dùng mà SEDU English muốn chia sẻ tới các bạn. Hy vọng qua bài viết này, các bạn có thể hiểu hơn và sử dụng thành thạo hơn động từ to be, qua đó nâng cao khả năng tiếng Anh của bản thân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *