Hướng dẫn 7 cách nhấn trọng âm tiếng Anh dễ dàng

Hướng dẫn 7 cách nhấn trọng âm tiếng Anh dễ dàng

Nhấn trọng âm đúng là một yếu tố quan trọng trong việc phát âm tiếng Anh một cách tự nhiên và thông qua việc sử dụng những từ có trọng âm đúng, bạn có thể giao tiếp một cách rõ ràng và chính xác hơn. Bài viết này, SEDU English sẽ hướng dẫn chi tiết về cách nhấn trọng âm tiếng Anh một cách dễ dàng và hiệu quả. Từ việc hiểu về khái niệm trọng âm, nhận diện trọng âm trong từ vựng và câu, cho đến việc thực hành và rèn luyện, bạn sẽ tìm thấy cách nắm bắt khả năng nhấn trọng âm để trở thành một người nói tiếng Anh tự tin và lưu loát.

1. Trọng âm tiếng Anh là gì?

Trọng âm trong tiếng Anh là sự nhấn mạnh và kéo dài âm thanh của một từ hoặc một phần từ trong câu. Trọng âm quyết định sự phân biệt về ý nghĩa và ngữ cảnh của các từ trong một câu hoặc một đoạn văn. Một từ có thể có một trọng âm hoặc nhiều trọng âm, tùy thuộc vào độ dài và cấu trúc của từ đó. Khi nói, chúng ta thường nhấn mạnh trọng âm bằng cách tăng cường sự nổi bật và sức mạnh của âm tiếng. Hiểu và sử dụng đúng trọng âm sẽ giúp bạn phát âm một cách tự nhiên và hiệu quả, tạo nên sự lưu loát và sự thông minh trong giao tiếp tiếng Anh.

Trọng âm tiếng Anh là những âm được nhấn mạnh để miêu tả ý định của người nói
Trọng âm tiếng Anh là những âm được nhấn mạnh để miêu tả ý định của người nói

2. Âm tiết trong tiếng Anh là gì?

Để có thể hiểu rõ cách nhấn trọng âm tiếng Anh dễ dàng hơn, ta cần hiểu âm tiết trong tiếng Anh là gì. Âm tiết trong tiếng Anh là một đơn vị ngôn ngữ nhỏ nhất, được tạo thành từ một hoặc nhiều âm thanh ghép lại. Mỗi từ tiếng Anh được chia thành các âm tiết, và mỗi âm tiết có thể bao gồm một hoặc nhiều âm vị. Ví dụ, từ “cat” (mèo) có một âm tiết với âm vị /kæt/, trong khi từ “table” (bàn) có hai âm tiết với âm vị /ˈteɪ.bəl/.

Một âm tiết thường bao gồm một âm vị được nhấn mạnh (trọng âm) và các âm vị không nhấn mạnh (hậu trọng âm) nếu có. Âm vị trong mỗi âm tiết có thể là một nguyên âm (vowel) hoặc một phụ âm (consonant). Việc hiểu và phân biệt âm tiết là quan trọng để phát âm đúng các từ trong tiếng Anh và để xác định trọng âm.

3. Tổng hợp 7 cách nhấn trọng âm trong tiếng Anh cần nhớ

3.1. Quy tắc 1: Trong một từ có 3 âm tiết trở lên

– Trọng âm thường ở âm tiết thứ nhất hoặc thứ hai Ví dụ: cel’ebra’tion, con’versa’tion)

– Nếu từ kết thúc bằng -e câm, trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 từ dưới lên (re ‘frig er ate)

3.2. Quy tắc 2: Âm tiết đầu tiên trong từ có 2 âm tiết được đánh trọng âm

– Âm tiết đầu tiên kết thúc bằng “-ck” theo sau là đuôi “-et” (‘locket, ‘packet)

– Theo sau nguyên âm đầu tiên là 2 phụ âm giống nhau (clap’ ping, clip’ per)

– Từ kết thúc bằng phụ âm -le (‘simple, ‘rebel)

– Từ này là danh từ có 2 âm tiết (‘tiger, ‘mango)

3.3. Quy tắc 3: Âm tiết thứ hai trong từ có 2 âm tiết được đánh trọng âm

– Âm tiết cuối cùng là một từ gốc, không chứa tiền tố (dis’like, mis‘spell)

– Âm tiết cuối chứa một nguyên âm ngắn (for’got)

– Từ này là một động từ có 2 âm tiết (dri’ver, for’ward, re’bel)

Đối với những từ có 2 âm tiết hãy chú ý về loại từ, vị trí nguyên âm… để xác định trọng âm
Đối với những từ có 2 âm tiết hãy chú ý về loại từ, vị trí nguyên âm… để xác định trọng âm

3.4. Quy tắc 4: Trọng âm rơi vào âm tiết trước các hậu tố

-ical (im’practical)

-ity (‘purity)

-ic (‘logic)

3.5. Quy tắc 5: Trọng âm rơi vào các hậu tố

-eer (racke’teer)

-ment (mo’ment)

-oon (ma’roon)

3.6. Quy tắc 6: Trọng âm nằm ở nguyên âm đứng trước các từ nối sau

-ol (‘violent)

-ul (‘stimulant)

-u (‘document)

3.7. Quy tắc 7: Trọng âm nằm ở nguyên âm trước âm /sh/ trong các từ có “-xi,” “-ti,” và “-si.”

Ví dụ: ‘anxious, cre’ation, ‘mansion, …

Lưu ý rằng cách nhấn trọng âm tiếng Anh không luôn đồng nhất và có ngoại lệ. Đôi khi, trọng âm cũng có thể ảnh hưởng đến ý nghĩa của từ. Vì vậy, việc lắng nghe và phát âm từ tiếng Anh thường xuyên sẽ giúp bạn làm quen với các quy tắc và các trường hợp ngoại lệ trong cách đánh trọng âm.

4. Bài tập cách nhấn trọng âm tiếng Anh

Chọn từ có cách nhấn trọng âm tiếng Anh khác so với những từ còn lại:

1A. ElephantB. BeautifulC. ComputerD. Remember
2A. UnderstandB. DifferentC. ElephantD. Tomorrow
3A. YesterdayB. RememberC. ComputerD. Beautiful
4A. TeacherB. CommunicationC. UnderstandD. Elephant
Thông qua việc thực hành các bài tập nhấn trọng âm tiếng Anh bạn sẽ ghi nhớ hơn về cách đánh trọng âm
Thông qua việc thực hành các bài tập nhấn trọng âm tiếng Anh bạn sẽ ghi nhớ hơn về cách đánh trọng âm

Đáp án:

  1. A. Elephant (trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai từ cuối cùng: EL-e-phant)
  2. B. Different (trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai từ cuối cùng: DIFF-er-ent)
  3. C. Computer (trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai từ cuối cùng: com-PU-ter)
  4. B. Communication (trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai từ cuối cùng: com-mu-ni-CA-tion)

Trong bài viết “Hướng dẫn cách nhấn trọng âm tiếng Anh dễ dàng, hiệu quả”, SEDU English đã giới thiệu các quy tắc đánh trọng âm tiếng Anh cùng ví dụ minh họa. Việc nắm vững cách nhấn trọng âm không chỉ giúp bạn phát âm chính xác mà còn cải thiện khả năng giao tiếp tiếng Anh. Bằng việc thực hành và lắng nghe, bạn sẽ trở thành người nói tiếng Anh tự tin và truyền đạt ý kiến một cách rõ ràng. Hãy áp dụng những quy tắc này vào thực tế và không ngừng rèn luyện để nâng cao kỹ năng tiếng Anh của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *