tìm hiểu by the time thì gì đúng cách sử dụng nhất

Tìm hiểu by the time thì gì? Cách dùng đúng? Phân biệt với When/Until

By the time” là một cụm từ khá quen thuộc với “dân cày” Anh ngữ. Tuy nhiên, không phải ai cũng rõ by the time thì gì, By the time cấu trúc sử dụng thế nào? Liệu có phải “by the time” dùng để nhấn mạnh thì quá khứ, về hành động này xảy ra trước một một hành động khác?  Tại bài viết sau, Sedu sẽ giúp bạn làm rõ đầy đủ nhất các kiến thức về cấu trúc “by the time” cũng như Trước và sau By the time dùng thì gì?

Định nghĩa by the time là gì?

by the time là gì cách dùng by the time
by the time là gì cách dùng by the time

Trước hết, về định nghĩa:

“By the time” là một liên từ chỉ thời gian, tùy thuộc vào kết cấu ngữ pháp hay ngữ cảnh câu văn mà nó được hiểu là: “vào thời điểm mà…”, “lúc mà…” hoặc “trước khi mà…”.

Về công dụng:

Chúng ta sử dụng “by the time” khi muốn nhấn mạnh thứ tự trước sau của 2 hành động trong quá khứ hoặc tương lai. Bạn có thể hiểu một cách đơn giản là: Lúc hành động A diễn ra thì hành động B đã xảy ra trước đó rồi.

Ví dụ:

– By the time Marin got there, her friends had gone.

Khi Marin đến đó, bạn của cô ấy đã đi hết.

⮕ Sự việc “her friends had gone” (bạn của cô ấy đã đi hết) xảy ra trước sự việc “Marin got there” (Marin đến đó).

Từ định nghĩa, công dụng cũng như ví dụ, có lẽ lời giải đáp cho thắc mắc by the time thì gì vẫn còn khá mơ hồ. Để tìm hiểu chi tiết, hay theo dõi cấu trúc by the time ngay sau đây.

Cấu trúc by the time thì gì thì đúng?

By the time cấu trúc tổng quát

cấu trúc by the time chuẩn nhất
cấu trúc by the time chuẩn nhất

Ta sử dụng cụm “by the time” trong câu phức để diễn tả một hành động xảy ra sau một hành động khác trong quá khứ hoặc tương lai.

Câu phức này sẽ gồm có hai mệnh đề, mệnh đề mang thì hoàn thành sẽ diễn tả hành động xảy ra trước, còn mệnh đề mang thì đơn thì thể hiện hành động xảy ra sau. Và cụm “by the time” sẽ nằm trong mệnh đề mang thì đơn. Do đó, để biết Trước by the time dùng thì gìSau by the time la gì ta cần xác định ngữ cảnh của câu văn. 

Về vị trí, “by the time” có thể nằm ở đầu câu hoặc cũng có trường hợp nằm ở giữa. Hãy lưu ý khi đầu câu có “by the time”, bạn cần bỏ dấu “,” giữa hai mệnh đề.

Ở hiện tại, sử dụng by the time thì gì?

“By the time” trong thì hiện tại của tiếng Anh sẽ diễn tả dự đoán liên hệ về thời gian của hai hành động, sự việc diễn ra ở hiện tại hoặc tương lai.

Với “by the time” ở thì hiện tại, ta có các công thức áp dụng sau:

By the time với động từ tobe:

(1)

By the time + S1 + Vtobe (am/is/are) +…., S2 + will + V-inf

Ví dụ:

– By the time Elizabeth is 18 years old, she will inherit the throne.

Đến năm 18 tuổi, Elizabeth sẽ thừa kế ngai vàng.

= Elizabeth will inherit the throne by the time she is 18 years old.

 

(2)

By the time + S1 + Vtobe (am/is/are) +…., S2 + will have + V3

Ví dụ:

– By the time Luna is 22 years old, she will have married her lover.

Khi Luna 22 tuổi, cô ấy sẽ kết hôn với người yêu của mình.

= Luna will have married her lover by the time she is 22 years old.

 

By the time với động từ thường: 

(1)

By the time + S1 + V1, S2 + will + V-inf

Ví dụ:

By the time you receive this gift, Leca will be in New York.

Vào thời điểm bạn nhận được món quà này, Leca đã ở New York.

= Leca will be in New York by the time you receive this gift.

(2)

By the time + S1 + V1 +… + , S2 + will + have + V3

Ví dụ:

– By the time the teacher arrives, the students will have finished queuing.

Khi giáo viên đến, học sinh đã xếp hàng xong.

= The students will have finished queuing by the time the teacher arrives.

Vậy trả lời cho câu hỏi by the time thì gì ở hiện tại, cấu trúc by the time sẽ được dùng ở thì hiện tại đơn.

Cấu trúc by the time + qkđ

Trong thì quá khứ, “by the time” dùng khi nhấn mạnh rằng trong quá khứ, một hành động xảy ra đã có một hành động diễn ra trước đó rồi. Đây cũng là cấu trúc được sử dụng để nhận biết thì quá khứ hoàn thành.

Với “by the time” ở quá khứ, ta có công thức sau:

By the time với động từ tobe

By the time + S1 + was/were +…., S2 + had + V3

Ví dụ:

– By the time we were at the Year End party, they had prepared all the food.

Vào thời điểm chúng tôi dự tiệc Tất niên, họ đã chuẩn bị tất cả đồ ăn.

= They had prepared all the food by the time we were at the Year End party.

By the time với động từ thường

By the time + S1 + V1 (quá khứ đơn), S2 + V2 (quá khứ hoàn thành)

Ví dụ:

– By the time Mai went to Lala’s home, she had gone to school.

Khi Mai đến nhà Lala, cô ấy đã đi học.

= Lala had gone to school by the time Mai went to her home.

Qua công thức trên ta thấy được ở quá khứ, by the time thì gì? Đó là cấu trúc thì quá khứ đơn, với mệnh đề còn lại ở thì quá khứ hoàn thành.

Lưu ý: Tại cấu trúc By the time quá khứ hoàn thành, by the time = before. Vì thế cách dùng của before trong trường hợp này tương tự với By the time.

Ví dụ:

By the time Rosie went to Maya’s class, she had come back home.

Khi Rosie đến lớp học của Maya, cô ấy đã về nhà.

= Before Rosie went to Maya’s class, she had come back home.

Phân biệt “by the time” với các cấu trúc khác (Until, When)

so sánh cấu trúc by the time với until, when
so sánh cấu trúc by the time với until, when

When và Until đều là các liên từ chỉ thời gian được sử dụng phổ biến trong Anh ngữ. Hơn thế, cả hai còn rất dễ bị nhầm lẫn với “

by the time” nếu người học không hiểu rõ. Để tránh nhầm lẫn và trở thành người chủ động trong việc vận dụng Anh ngữ, bạn cần phân biệt được by the time và when, by the time và until.

Về cách dùng của by the time và when

By the timeWhen
Nhấn mạnh mức độ chính xác về mốc thời gian cũng như thời điểm xảy ra sự việc. Nhấn mạnh về nội dung của hành động tại thời điểm nó. Còn thời gian ở đây chỉ mang tính chung chung.
VD: By the time Saoran called me, I had cooked the meal. (Khi Saoran gọi cho tôi, tôi đã nấu xong bữa ăn.)VD:  I used to play Hide and Seek when I was a boy. (Tôi đã từng chơi Trốn Tìm khi còn là một cậu bé.)

Về cách dùng của by the time và until

By the timeUntil
Diễn tả một hành động hay sự việc sẽ có khả năng kết thúc khi có một hành động, sự việc khác bắt đầu.Diễn tả một hành động hay sự việc sẽ chỉ diễn ra khi có một hành động, sự việc khác diễn ra vào cùng thời điểm đó.
VD: We will have returned home by the time my dad calls me. (Chúng tôi sẽ trở về nhà trước khi cha tôi gọi cho tôi.)VD: Janhae cannot finish this work until Ssing comes. (Janhae không thể hoàn thành công việc này cho đến khi Ssing đến.)

Trên đây là toàn bộ kiến thức giải đáp cho thắc mắc by the time thì gì cũng như cách phân biệt “by the time” với when và until. Mong rằng thông qua bài viết, bạn đọc sẽ hiểu rõ hơn về liên từ này và vận dụng thành thục vào trong tiếng Anh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *