chủ đề tiếng anh talk about your favorite food

IELTS Speaking: talk about your favorite food – Từ vựng, cách làm và bài mẫu

Talk about your favorite food and drink” hay “Let’s talk about your favorite food” – Hãy nói về món ăn yêu thích của bạn, là một trong những chủ đề thường gặp nhất ở bài thi IELTS Speaking. Nếu bạn cần có thêm thật nhiều ý tưởng và học cách triển khai dàn ý, hãy tham khảo một số từ vựng, cách làm và bài mẫu của chủ đề talk about your favorite food dưới đây nhé!

Bố cục bài Nói talk about your favorite food

Trường hợp bạn cần hồi đáp một bài nói Talk about your favorite food ngắn hay chủ đề What is your favorite food trả lời, hãy tham khảo bố cục Speaking sau đây:

Mở đoạn: 

Giới thiệu chung về món ăn mà bạn muốn miêu tả (gợi lên 1 điểm đặc biệt/đặc sắc tạo ấn tượng nhất).

Thân đoạn: 

Bạn cần trả lời một số câu hỏi như:

– Tại sao bạn biết đến món ăn này? Nguồn gốc xuất xứ của “favorite food”?

– Nguyên liệu chính tạo ra món ăn?

– How often do you eat it? Bạn có thường xuyên ăn nó không?

– What was the first time when you tasted it? What was your impression?

Lần đầu tiên bạn nếm thử thấy thế nào? Ấn tượng của bạn là gì?

– What associations do you have with this food?

Bạn có mối liên hệ nào với thực phẩm này?

– Where do you like eating it?

Bạn thích ăn nó ở đâu?

– Have you ever cooked it on your own?

Bạn đã bao giờ tự nấu nó chưa?

Kết đoạn: 

Bạn cảm nhận thế nào về món ăn này?

Từ vựng quan trọng của chủ đề talk about your favorite food

Các tính từ Talk about your favorite food — IELTS Speaking

Đối với một bài nói, việc bạn có thể linh hoạt sử dụng các tính từ sẽ được đánh giá rất cao. Việc này không chỉ cho thấy vốn từ vựng phong phú của bạn mà còn giúp bài thi Speaking của bạn được phát triển theo nhiều ý tưởng, có logic chặt chẽ và hấp dẫn hơn. Sau đây là danh sách các tính từ miêu tả món ăn bằng tiếng Anh cho chủ đề “talk about your favorite food” để bạn triển khai dàn ý dễ dàng.

Tính từPhiên âmDịch nghĩa
addictive/əˈdɪktɪv/gây nghiện
bitter/ˈbɪtə/đắng
bitter sweet/ˈbɪtə swiːt/vừa ngọt vừa đắng
bland/blænd/nhạt
burnt/bɜːnt/cháy
buttery/ˈbʌtəri/có vị bơ
cooked/kʊkt/chín
creamy/ˈkriːmi/mềm mịn như kem
crispy/krɪspi/giòn
crumbly/ˈkrʌmbli/vụn
crunchy/ˈkrʌnʧi/giòn
chocolaty/ˈtʃɒkləti/có vị sô-cô-la
delicious/dɪˈlɪʃəs/rất ngon
fragrant/ˈfreɪgrənt/thơm
fresh/frɛʃ/tươi
go off/gəʊ ɒf/bị hỏng
greasy/ˈgrisi/ngấy mỡ
healthy/ˈhɛlθi/tốt cho sức khỏe
hot/hɒt/cay
minty/ˈmɪnti/có vị bạc hà
moist/mɔɪst/mềm ẩm
mouldy/ˈməʊldi/bị mốc
mushy/ˈmʌʃi/mềm xốp
over-cooked/ˈəʊvə-kʊkt/nấu quá kỹ
rancid/ˈrænsɪd/bị hỏng (bơ)
raw/rɔː/sống
rotten/ˈrɒtn/bị hỏng (hoa quả, thịt)
salty/ˈsɔːlti/mặn
savoury/ˈseɪvəri/ngon đậm đà
sickly/ˈsɪkli/mùi tanh khó chịu
skinless/ˈskɪnləs/không có da
soft/sɒft/mềm
sour/ˈsaʊə/chua
spicy/ˈspaɪsi/cay
stale/steɪl/bị hỏng (bánh mì)
sugary/ˈʃʊgəri/ngọt như đường
sweet/swiːt/ngọt
tasty/teɪsti/ngon
tender/ˈtɛndə/mềm
tough/tʌf/dai, cứng
under-done/ˈʌndə-dʌn/tái
unhealthy/ʌnˈhɛlθi/không tốt cho sức khỏe

Tên gọi món ăn bằng tiếng anh phổ biến

Noodle soupPhở
Noodle soup with eye round steakPhở tái
Rice noodlesBún
Snail rice noodlesBún ốc
Beef rice noodlesBún bò
Kebab rice noodlesBún chả
Crab rice noodlesBún cua
Steamed sticky riceXôi
Steamed riceCơm trắng
Fried riceCơm rang (cơm chiên)
House rice platterCơm thập cẩm 
Curry chicken on steamed-riceCơm cà ri gà
Seafood and vegetables on riceCơm hải sản
VegetablesRau
BreadBánh mì
Shrimp in batterBánh tôm
Steamed wheat flour cakeBánh bao
Stuffed sticky rice cakeBánh chưng
BeefThịt bò
Australia Stead BeefBò úc bít tết
PorkThịt lợn

Bạn có thể vận dụng những từ vựng trên đây để trả lời cho bài thi Speaking với chủ đề Describe your favorite food in Vietnam. Bên cạnh đó, cả tính từ và danh từ chỉ món ăn đã được đề cập cũng vận dụng rất tốt vào bài “Write about your favorite food” hay “Describe your favorite food essay” cho phần thi Writing.

Bài mẫu Speaking talk about your favorite food

Topic: Describe your favorite food in Vietnam – Phở

I’d like to tell you about the food that I am into.

It’s Phở – the soul of Vietnamese cuisine. There are several diversities of this food, but I like Phở Thìn the most. This speciality is popular with not only Vietnamese people but also foreign tourists. More extraordinary, Phở Thìn has been featured on CNN and other American TV channels.

Phở consists of rice noodles, sliced beef, broth from bovine bone and onions. All the ingredients are put in a bowl with scallion on top of the beef.

There are a bunch of places where you can eat Pho, and the prices greatly vary also. I highly recommend Phở Thìn on Lò Đúc street as the price is very reasonable– just only 40,000 VND per bowl while it may cost 50,000 – 100,000 VND at other places.

Honestly, the aroma of Phở is always mouth-watering to me. All ingredients will stimulate your taste buds. It has a delicate taste and smells so delicious that I can’t resist it whenever I go past. Phở is nutritious enough to be a typical breakfast in Vietnam, even served for lunch or dinner.

Sêpcially, I really respect the painstaking efforts to make Phở. This sophisticated food might take up to 10 hours to make broth and even longer to be a perfect bowl of Phở. Those who make Phở would have a big passion so they have preserved the business of making Phở for decades although this is not really a lucrative one.

Take Chef Thin – the owner of the Phở Thìn brand as an example. He had to go through many hardships as incomes from selling Phở could not cover his living costs, and worse his wife left him. But Chef Thìn still sticks to his passion and is so wonderful when he has reached success. For evidence, last year he was invited to Japan as the ambassador of Vietnamese cuisine to make Phở for Japanese people.

That’s all I want to say.

Một số câu hỏi bạn sẽ được hỏi thêm trong phần thi Speaking chủ đề “Favorite food” có thể là:

câu hỏi chủ đề takj about your favorite food
câu hỏi chủ đề takj about your favorite food

Ques 1: Why do we need food?

Answer 1: Food is necessary for us because it provides nutrients, energy for activity and growth. Similarly, all functions of the body like breathing, digesting food, and keeping warm are made possible because of this stuff. Food also helps in keeping our immune system healthy.

Ques 2: Should you eat your favorite food all the time?

Answer 2: I think it depends. For some dishes that I am into, they are cooked with a lot of oil, salty or too sweet. That means I shouldn’t eat my favorite food all the time because it could ruin my health. But if it is about vegetarian food, juice or fruit, enjoying this stuff frequently is good.

Trên đây là toàn bộ phần gợi ý trả lời cho chủ đề Speaking “talk about your favorite food”. Mong rằng thông qua bài chia sẻ, bạn học có thể trang bị cho mình bài thi nói tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *